Arkivplan.no
Utskriftsvennlig versjon

Organisering av arkivtenesta

Arkivtenesta i Voss herad er organisert med eit felles postmottak og sentralarkiv for alle einingar i heradet. Arkivtenesta er lokalisert på Tinghuset på Voss.
Felles saksarkiv, gbnr-arkiv og planarkiv vart fullelektronisk frå 09.03.15.

Arkivskaparar i Voss herad er sentraladministrasjonen og alle dei ytre einingane.  Elektroniske arkivdeler samt møtebøker og personalarkiv er samla på Tinghuset.

Fylgjande  kommunale einingar/fagavdelingar journalfører inngåande post i eige fagsystem/papirjournal:
Kommunale barnehagar (dokumentasjon i barnemapper)
Helse- og omsorgsavdelingar (klientarkiv)
Barnevern (klientarkiv)
PPT (klientarkiv) fram til 2018. 360Public og 360Online frå hausten 2018 til starten 2021. Nytt system, Visma, frå 2021.
NAV Voss (klientarkiv)

Aktive elektroniske arkiv i Voss herad er :
Fellesarkiv Voss herad
Voss Eigedom AS
Voss Idrettshall KF
Voss kommunale bustadstifting
Vossabadet KF

Aktive elektroniske arkivdeler i Voss herad er :
Saksarkiv
Gbnr-arkiv
Personalarkiv
Personarkiv PPT - frå 2018
Plansak-arkiv
Saksarkiv Voss Eigedom AS
Saksarkiv Voss Idrettshall KF
Saksarkiv Voss kommunale bustadstifting
Saksarkiv Vossabadet KF

Aktive arkivdeler på papir er :
Kopiarkiv avtaler (originale papiravtaler)
Møtebøker (avslutta 31.12.18)
Barnehagebarnarkiv
Klientarkiv helse  
Klientarkiv barnevern
Klientarkiv PPT (avslutta mai 2018)

Alle arkivskaparar skal vedlikehalda arkiva i samsvar med reglar i arkivplanen.

Arkivleiar skal kvalitetssikre arkivet etter reglar for arkiv.

Laster...