Arkivplan.no
Utskriftsvennlig versjon

Lov og forskrift

Arkivfagleg arbeid i offentleg sektor er regulert av ei rekkje sentrale lover og forskrifter. Under finn ein dei mest sentrale lovene for dokumenthandsaming og arkiv i kommunane.
Oppdatert lovverk finn ein på Lovdata.no sine heimesider.

Laster...