Arkivplan.no
Utskriftsvennlig versjon

Funksjonsbasert mal - overordna bevaringsvurderingar

Denne malen er basert på riksarkivarens forskrift kapittel 7, del III. Generelle bevarings- og kassasjonsbestemmelser for fylkeskommunale og kommunale arkiv skapt etter 1950 §§ 7-24 - 7-33. Denne har ei funksjonsbasert tilnærming. IKA Hordland og Øygarden kommune har også nytta dette oppsettte i mal for bevaring- og kassasjon. I malen så står bevaringsvurderinger i hver funksjon, men det er viktig at kvar einskild kommune går inn å redigerer dette etter kva som passar den einskilde kommune.

Laster...